Avrupa'da En Kilolu Ülke Hangisi, Türkiye Kaçıncı Sırada?

Avrupa'da En Kilolu Ülke Hangisi, Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Avrupa'da en kilolu (obez, şişman) ülke %32.1 oranı ile Türkiye gözükmektedir. Onu sırasıyla %28.9 ile Malta ve %27.8 ile İngiltere (Birleşik Krallık) izlemektedir.

En sağlıklı (fit, zayıf) ülkeler ise sırasıyla Bosna (%17,9), Moldova (%18,9) ve İsviçre (%19,5)  olarak gözükmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 yılında yayınladığı Avrupa ülkeleri'nin obezite oranları aşağıda verilmiştir.

Sıra Ülke Obezite Oranı (%)
1 Türkiye 32,1
2 Malta 28,9
3 İngiltere (Birleşik Kırallık) 27,8
4 Macaristan 26,4
5 Litvanya 26,3
6 Çek Cumhuriyeti 26
7 Andorra 25,6
8 İrlanda 25,3
9 Bulgaristan 25
10 Yunanistan 24,9
11 Beyaz Rusya 24,5
12 Hırvatistan 24,4
13 Ukrayna 24,1
14 İspanya 23,8
15 Letonya 23,6
16 Karadağ 23,3
17 Norveç 23,1
18 Polonya 23,1
19 Rusya 23,1
20 Romanya 22,5
21 Makedonya 22,4
22 Almanya 22,3
23 Finlandiya 22,2
24 Belçika 22,1
25 İzlanda 21,9
26 Kıbrıs 21,8
27 Arnavutluk 21,7
28 Fransa 21,6
29 Sırbistan 21,5
30 Estonya 21,2
31 Portekiz 20,8
32 İsveç 20,6
33 Slovakya 20,5
34 Hollanda 20,4
35 Slovenya 20,2
36 Avusturya 20,1
37 İtalya 19,9
38 Danimarka 19,7
39 isviçre 19,5
40 Moldova 18,9
41 Bosna 17,9

 

Dünya obezite sıralamasında ise Türkiye 17. sırada yer almaktadır. Amerika Birleişk Devletleri %36.2 ile dünyada 12. sıarada yer alıyor. Dünyada obezitede ilk üçte, sırasıyla Nauru (%61), Cook Islands (%55.9) ve Palau (%55.3) ülkeleri bulunuyor.

 

Obezite'ye Neden Olan Faktörler Nelerdir?

Obeziteye neden olan etmenler arasında katkılı hazır yiyecekler, yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Bu faktörlerin yanısıra genetik, çevresel, nörolojik,fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır. Obezitenin gelişmesinde dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri de yaşamın ilk yıllarındaki beslenme şeklidir. Yapılan çalışmalarda, obezite görülme sıklığının anne sütü ile beslenen çocuklarda, anne sütü ile beslenmeyen çocuklara göre daha düşük oranlarda olduğu, anne sütü verme süresinin, tamamlayıcı besinlerin türü, miktarı ve başlama zamanlarının obezite oluşumunu etkilediği bildirilmektedir.

 

DSÖ ve UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından yayımlanan çeşitli dökümanlarda 6 ay tek başına anne sütü verilmesinin, 6.aydan sonra emzirmenin sürdürülmesi ile birlikte güvenilir ve uygun kalite ve miktarda tamamlayıcı besinlere başlanılmasının ve en az 2 yıl emzirmenin devam ettirilmesinin kısa ve uzun dönemde obezite ve kronik hastalık riskini azaltabileceği belirtilmiştir. 

Türkiye'deki obezite'nin sebepleri arasında beslenme bozuklukları ( hamur işleri), sentetik gıdalar ve hareketsizlik düşünülmektedir. 

Fazla Kilo (Obezite)' nin Zararları Nelerdir?

Obezite, kronik toksik hepatit, karaciğer yağlanması, safra kesesi taşı, di­yabet, kalp damar tıkanmaları, yüksek tansiyon, kısırlık, kanser, sırt ağrıla­rı, depresyon gibi ciddi sağlık sorunlarına ve daha pek çok hastalığın orta­ya çıkmasına yol açmaktadır. Obezlerin, taşıdıkları yükün artması nedeniy­le, iskeletlerinin deforme olduğu ve hayat sürelerinin kısaldığı da bir ger­çektir. Zâten sağlık görevlileri artık obez yetişkinlerin “sadece aşırı kilolu olmakla kalmayıp aynı zamanda obezitelerinin tetiklediği yandaşlıklardan dolayı” erken öldüğünü kabul ediyorlar.

 

Obezitenin Önüne Nasıl Geçilebilir?

Su tüketimini günde 1,5-2 litreye kadar çıkarmalıdır. Su iştahı bastırır, vücudun fazlalıklarını eriterek çıkartmaya başlar. Vücut, bu işlem için çok miktarda enerji harcadığından yağları yakmaya mecbur kalır. Tüketilen suyun kalitesi de büyük önem taşır. Hafif olmayan su, kilo verme işlemini çok zorlaştırır, vücudu yıpratır.

Üreme organlarının ve tiroid bezinin tedavisi mutlaka yapılmalıdır.

İstatistiklerde, ABD'de 80 milyon "obez" bulunduğu ve bu hastalığın son on yıl içinde dört kat arttığı vurgulanmaktadır. İlk transgenik ürünler Amerikan marketlerinde 1993 yılında görüldü ve son 10 yıl içinde dört kat arttı. Bu iki verinin birbiriyle ilişkisi çok düşündürücü bir faktördür.

En Kilolu (Şişko) Ülkeler için Avrupa Haritası Grafiği  paintmaps.com sitesi kullanılarak hazırlanmıştır. Paintmaps.com ile Türkiye ve il haritaları da renklendirilebilmektedir.

Kilo verme üzerine daha detaylı yazımız olan Nasıl Kilo Verilir? yazımızı da okuyabilirsiniz.