Timus Bezi Nedir? Timus Bezi Ne İşe Yarar?

Timus Bezi Nedir? Timus Bezi Ne İşe Yarar?

Timus bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Timusta, bazı beyaz kan hücreleri (lenfositler) immünolojik karakterlerini alırlar. Aynı zamanda hastalıkla savaşan T hücrelerinin olgunlaşması timus hormonları tarafından uyarılır. Timus sadece çocukluk ve ergenlik döneminde aktiftir. Enfeksiyonlarla savaşmak için belirli hücreleri aktive ederek yanıt verir.

 

Timus nedir?

 

Timus, bir bez şeklinde bağışıklık sisteminin bir organıdır. İsmi, muhtemelen göğüste, "öznel arzuların ve duyguların hissedildiği yere yakın" konumu nedeniyle "kalp veya ruh" anlamına gelen eski Yunanca kelime olan timos'tan gelir.


Timus, insan bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar. Bu küçük organda bazı beyaz kan hücreleri (T lenfositleri veya T hücreleri) yabancı hücreleri tanımayı ve onlara saldırmayı öğrenir. Bunu yapmak için, bağışıklık hücreleri, vücudun kendi yüzey yapılarını (antijenleri), örneğin bakteri veya virüsleri yabancı antijenlerden ayırabilecek şekilde şekillendirilir. Bu, bağışıklık hücrelerinin kendi vücudunuza saldırmasını ve sözde otoimmün hastalıkların gelişmesini önlemek için önemlidir.


Timus, her ikisi de bir bağ dokusu kapsülü ile çevrili bir sağ ve bir sol lobdan oluşur. Bu kapsülden, bağ dokusu telleri loblardan çekilir ve timusu, lobüller tirmi adı verilen birçok küçük lobüle böler. Her lobül, daha koyu bir korteks (korteks) ile çevrili hafif bir ilik bölgesinden (medulla) oluşur.

 

Timus Bezinin Değişmesi

 

 

Timus, yaşam boyunca eşit derecede aktif değildir. Timus, doğumdan önce bile T lenfositlerin üretimi ve olgunlaşması ile çalışmaya başlar.
Çocukluktan ergenliğe kadar geçen süreçte timus maksimum ağırlığı olan 35-50 grama ulaşır ve cinsel olgunluktan sonra timus küçülür. İşlev ve doku değişikliği görülür. Yaşlılıkta ağırlıklı olarak yağlı bağ dokusu burada bulunur, ağırlık yaklaşık 3 grama düşer. Bu işleme timus evrimi denir. Bağışıklık hücrelerinin gelişiminin çoğu zaten tamamlanmıştır.
Gerilemesinden sonra, ikincil lenfatik organlar timusun görevlerini üstlenir.

 

Timüsün işlevi nedir?

 

Klasik antik çağda, timus ruhun oturduğu yer olarak kabul ediliyordu. Adı Yunanca timos (yaşam enerjisi) kelimesinden türemiştir. Artık ana rolünün bağışıklık sistemini geliştirmek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, kemik iliği gibi timusa da birincil lenfatik organ denir.
Timusun ana işlevi T lenfositlerini olgunlaştırmaktır. Olgunlaştıktan sonra timustan ayrılırlar ve kan yoluyla lenf düğümlerine ve dalağa taşınırlar.
T lenfositlerinin, enfeksiyonla savaşmak için belirli bağışıklık hücrelerinin aktivasyonunu tetikleyen bir bağışıklık tepkisinden oluşan, hücresel bağışıklıktan sorumlu bağışıklık sistemi hücreleri olduğu unutulmamalıdır. Hücre zarı, farklı alerjen türlerini (bağışıklık tepkisi oluşturan maddeler) tanıyabilen bir dizi protein içerir. Lys T lenfositleri, timusta 3 türe ayrılır:
- Sitotoksik T hücreleri: Doğrudan patojenin antijenlerine bağlanır ve onu uzaklaştırır.
- Yardımcı T hücreleri: B lenfositleri tarafından antikor üretimini hızlandırırlar ve ayrıca diğer T hücrelerini aktive eden maddeler üretirler.
- Düzenleyici T hücreleri: Bunlar aynı zamanda baskılayıcı T hücreleri olarak da adlandırılır çünkü B hücrelerinin ve diğer T hücrelerinin antijenlere tepkisini bastırırlar.

 

Timus, T lenfositlerin olgunlaşmasına ve farklılaşmasına yardımcı olan hormonal işlevlere sahip bir dizi protein üretir. Timopoetin ve timulin gibi bu hormonlardan bazıları, T lenfositlerinde farklılaşmaya neden olarak bağışıklık fonksiyonlarını iyileştirir. Aslında Timusin, bağışıklık tepkisini arttırır.
Timus ayrıca diğer bezleri uyaran hormonal bir bezdir. Örneğin, büyüme hormonlarının, luteinize edici hormonun, prolaktin ve gonadotropinin salınmasını uyaran ve ayrıca adrenal bezin ACTH (adrenokortikotropik hormon) üretmesini uyaran hipotalamik-hipofiz eksendir. 

 

Özet

 

Timus bezi, hücre aracılı bağışıklıktan sorumlu bağışıklık hücrelerinin gelişimi yoluyla bağışıklık sistemini düzenler. Bağışıklık fonksiyonuna ek olarak, timus ayrıca büyümeyi ve olgunlaşmayı teşvik eden hormonlar üretir. Timik hormonlar, büyüme ve cinsel gelişime yardımcı olmak için hipofiz bezi ve böbrek üstü bezleri dahil olmak üzere endokrin sistemin yapılarını etkiler. Timus ve hormonlar, böbrekler, dalak, üreme sistemi ve merkezi sinir sistemi dahil olmak üzere diğer organ ve organ sistemlerini etkiler.