Kan Gruplarına Göre Beslenme-3

Kan Gruplarına Göre Beslenme-3

Kan gruplarına göre beslenme yazılarımıza devam ediyoruz. Hastalıkların kan grubu ile de bağlantısı olur. O takdirde insanın belli hastalıklara yatkınlığı olur ama kesin şu hastalığı olacak diye bir şey yoktur. Sadece eğer hastalık olacaksa o hastalık olabilir, o da hata yaparsa ortaya çıkar. Yoksa ortaya çıkmaz. Kan grubuna bakarak hastalıkları hemen tanımak mümkündür. Hastanın kan grubunu öğrenip onun beslenmesine baktığınızda durumu anlarsınız. Kan grubu nedir? Anne sütü aldı mı? Hangi yağları ve kimyasalları kullanıyor? Bu soruların cevabını aldıktan sonra durum az çok belli olur.

 

Kan gruplarına göre hemoglobin değeri çok önemlidir. Hemoglobin; kanda bulunan, demir, azot, oksijen, hidrojen, kömür ve kükürt bileşiminden oluşan, akciğerle gözeler arasında oksijen ve karbon gazı iletimini sağlayan alyuvarların en önemli maddesidir. Düşük hemoglobin düzeyleri genellikle bir kişinin anemiye sahip olduğunu gösterir. Hemoglobin değerinin yüksek olması ise; Vücudun çok fazla alyuvar yapmasına ve kanın normalden daha kalın olmasına neden olur. Bu pıhtılara, kalp krizlerine, beyin kanamasına ve felçlere yol açabilir. Bir de Polisitemi vera (kemik iliğinizin çok fazla kırmızı kan hücresi oluşturduğu bir kan bozukluğu) ya yol açabilir. 

 

 

Kan Gruplarına Göre Hemoglobin Değeri

Doktor Aidin SALİH'e göre Kan grubu A olanlarda hemoglobinin 10 olması mükemmel bir durumdur. A grubu için daha yüksek kana gerek yoktur. Hemoglobinin kan grubu 0 olanlarda 13, kan grubu B olanlarda 13-15, kan grubu AB olanlarda da aynen kan grubu 0 gibi, 13 olması mükemmeldir. Hemoglobin 15 olduğunda ben bunun iyi olmadığını söylüyorum. O zaman kanı azaltmak gerekir. Hemoglobinin 15'ten fazla olması çok tehlikelidir. O zaman kanı hemen azaltmak gerekir çünkü bu durumda kalp krizi ve beyin kanaması gibi tehlikeler çoğalır. 

 

Bu kişilere önce sülük, sonra da hacamat tedavisi uygulanır. Ama normalde hacamat daima sülükten önce uygulanır. Hacamat kan üretimini düzene koyar. (14 Eylül 2019 tarihli yazımız) http://alternatifsifa.com/post/hacamat-nedir-faydalari-nelerdir Kan grubu 0 olanlar arasında kanlı olan, hemoglobini 15 gibi olan bile kansız görünür. Onlar soluk görünürler çünkü tabiatları safravidir. Onların kanı yüksek de olsa daima beyaz sarısı renge sahip olurlar. Kan grubu B arasında kanlı olan, hemoglobini 15 olan kıpkırmızı olur. Kan grubu AB olanlarda B  daha baskın ise, onlar da çok kanlı olabiliyor.

 

 

Kan Üretimi Bozukluğu

Doktor Aidin SALİH diyor ki; Bugün özellikle de kadınlarda kan üretimi bozukluğu görüyoruz. Klorlu deterjanlar ve bazı kimyasallar o kadar geçicidir ki kemik iliğine kadar ulaşıp onu bozar. Kan üretimini düzeltmek için 2 yıl zaman gerekir. Bu yüzden ilk önce hacamat sonra da sülük tedavisi uygulanır. Biz, kansızlara sülük de uyguluyoruz. Çünkü sülük ve hacamatla kan üretimi hızlandırılmış olur. Yani böylece vücut kan üretmeye teşvik edilmiş olur. Hamilelerde kanın düşük olması gerekli bir durumdur. Kan üretimi bozukluğu yazısı kan gruplarına göre beslenme yazı dizisi bittikten sonra yazılacaktır.