Kan Gruplarına Göre Beslenme-1

Kan Gruplarına Göre Beslenme-1

Bugünkü tıbbın belirlediği şekilde kan grupları belirlenmeden önceki zamanlarda hekimler, insanları mizaçlarına göre gruplara ayırmışlar ve o mizaçlara göre insanların hastalıklarını tedavi etmeye çalışmışlardır. Kan grubuna göre beslenme Aidin SALİH. ( Türkiye'de Aidin SALİH ile konuşulmaya başladı)  Hekimler, eşyada ve meyvelerde farklı cinsler olduğu gibi insanlarda da farklı mizaçlar olduğunu belirlemişlerdir. Aynı ayırımın hayvanlarda da olduğunu tespit etmişlerdir. Bununla da kalmamışlar, gıdaları da mizaçlara göre sınıflandırmışlardır. Tıpta otorite olan İbn-i Sînâ'nın meşhur El- Kânûn Fi't- Tıbb ( Tıpta Kanun) adlı eserinin birinci kitabı'nda üçüncü kısım bu mizaçlar bahsine ayrılmıştır. 

 

Kan grubuna göre beslenme yazılarımı yazarken ben de İbn-i Sînâ'nın meşhur El- Kânûn Fi't- Tıbb kitabından özellikle mizaçlar bölümünden istifade edeceğim. Yazar M.Ali BULUT Can Boğazdan Çıkar adlı kitabında de "eski Hekimlerin dört temel mizaç olarak yaptıkları ayırım bugünkü kan grupları ile uyumludur" diyor. 

 

İnsanda hazım süreci çok önemlidir. Doktor Aidin SALİH "İnsanın ahlâkı yediği yemekle ve hazmı ile doğrudan bağlantılıdır." diyor. Elbette ki insanları hazım süreci bakımından yalnızca dört gruba ayırmak mümkün değildir. Günümüze kadar belirlenmiş kan çeşidi 125 bin civarındadır. Temelde dört kan grubu var. Bunlar da kendi içlerinde ( Rh +) ve (Rh -) olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ayrıca her kan grubunun aslında ikili çiftler yani AA-A0; BB-B0; AB ve 00 yapıda bileşkeler halinde olduğunuda katarsak Rh faktörü ile beraber 12 farklı kan grubundan bahsedebiliriz.

 

Kan Gruplarında Hazım

Günümüzde yapılan kapsamlı tahliller göstermektedir ki; aynı kan grubunda bile hazım sürecinde farklı hassasiyetler görülebiliyor. Hazım süreci insanın bağırsak florası ile ilgilidir. Besinlerin hazmı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu kadar çeşitliliğe rağmen yine de besinleri belli kan gruplarına göre kategorize etmek ve ona göre tüketimi esas almak mümkündür.  Eski hekimler insanları mizaçlarına göre ayırmışlar ve ona göre tedavi uygulamışlardır. Onlara göre temel mizaç sayısı dörttür: Balgamî mîzaç, Demevî mîzaç, Safravî mîzaç, Sevdavî mîzaç.

 

Eski tabiplere göre hiç kimse şu veya bu mizaçtan olmuyor. Herkes, yukarıda bahsedilen bu mizaçların belli oranda karışımından oluşan bir yapıda oluyor. Eski tabipler 64 çeşit temel mizaç olduğunu ifade etmişlerdir. Mizaçları baz aldığımızda aynı kan grubunda olan birine ekmek yaradığı halde ötekine hiç yaramayabilir. O yüzden kişi kendinin doktoru olup kendisine neyin yarayıp yaramadığını, dokunduğunu tespit ederse sağlıklı bir iş yapmış olurlar. Cây-ı dikkat bir husus: Bir insan yemek yediği zaman midesi yemekten sonra ekşime, hazımsızlık yaşıyorsa o gıdadan sakınsın. Çünkü hazımsızlık bütün hastalıkların başıdır. En güzel çare bu! Bedene zarar veren asıl faktör hazmedilemeyen yiyeceklerdir. 

 

Şimdi sizlere kendi yeme-içme tecrübelerime dayanarak birkaç örnek vereceğim. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki tansiyon, reflü, migren,  trigliserid, kolesterol, baş ağrısı, mide bağırsak hastalıklarını iyi çiğneme, yanlış yaşam tarzını değiştirme, yeme içme usulüne dikkat ve kan grubuna göre beslenme ile düzeltmek mümkün olabilmektedir. Kendim 0 grubuyum eğer beyaz ekmek ve süt ürünleri veya beyaz undan yapılmış bir yiyecek yesem hemen egzama gibi kaşıntılar nükseder. Çünkü 0 grubu tam buğday veya çavdar yemesi gerekir. 

 

A kan grubundan olan bir kimse aynı gün içinde dana etini 2-3 kez yesin rahatsız olur. Veyahutta tam hazım olmaz. Onun safrası dana etini eritmez. Haftada bir gün et yemesi gerekir. İlerleyen yazılarımda haftada 2 gün et yemesi gereken A grubunu yazacağım. Yine bir gün 0 kan grubu bir arkadaşım 1.5 pide söyledi. 0 grubu için ette sıkıntı yok. Fakat beyaz undan yapılan hamur 0 grubu için sıkıntı. Uyarmama rağmen yedi. Sonradan öğrendim ki yanında başka bir arkadaşının pidesinden de almış, yemiş. Yani 2 veya 2 pideden fazla. Günler sonra beni aradı. Tam 1 hafta hemeroid (basur) ile uğraştım, dedi. 

 

Şunu söylemek istiyorum; Aile çevremde, akrabalarım ve yakın arkadaşlarım arasında bu gida sınıflandırmasının isabetliliğini gözlemledim. Kan grubuna göre beslenme bir yazı ile olacak bir konu değil. Yazı dizisi halinde yazılacak. Hangi kan grubu kansere yatkın, hangi kan grubunda diş çürümeleri fazla olur v.b. hususlar bu işlerde otorite Doktor Aidin SALİH ve diğer yazarların da görüşlerinden istifade edilerek yazmaya devam edilecek. 

Sınıflandırma 3 kategoride olacak: 1-En faydalı olanlar (şifa olanlar), 2-Gıda Olanlar (Yenilebilenler) 3-Zararlı Olanlar...Bu sınıflandırma ışığında , beslenmenin daha çok şifa olanlar olarak tüketilmesi zararlı olanların da mümkün mertebe az veyahutta bu zararı telâfi edecek besin grupları ile birleştirilerek yenmesi durumunda; kanın asitlenmesi ve vücudun TOKSİN BİRİKTİREREK HASTALANMASI ENGELLENEBİLİR. Böylelikle Hastalıklar büyük oranda önlenebilir.